OTA กล่องรับจานดาวเทียม IPM ด้วยตนเอง

วิธีการทำ Manual OTA มีขั้นตอนตามนี้
1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท
2. เลือกหัวข้อ ""การติดตั้ง"" กดปุ่ม OK
3. ใส่รหัสผ่าน ""0000""
4. เลือกหัวข้อ ""ดาวเทียม"" กดปุ่ม OK
5. เลือกหัวข้อ ""ค้นหาช่องรายการด้วยตนเอง"" กดปุ่ม OK
6. ใส่ข้อมูลตามด้านล่างนะคะ
ดาวเทียม => NSS6
ความถี่ => 11038
ขั้ว => VER
ซิมโบเรท => 45000
7. เลื่อนแถบลงมาที่หัวข้อ ""เริ่มค้นหา OTA"" กดปุ่ม OK
รอเครื่องทำการค้นหาสักครู่นะคะ ระหว่างนี้อย่าปิดเครื่อง หรือกดปุ่มใดๆ
8. กด EXIT ออกมาที่หน้าจอปัจจุบัน ตรวจสอบการรับชมอีกครั้ง