แจ้งข้อมูลการ OTA ของจาน IPM

แจ้งข้อมูลการ OTA 
     V = 3.01.0382 

  ประเภทซอฟแวร์: 
    ซอฟแวร์(Software V3.01)
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

**ประเภทซอฟแวร์: 
     ช่องรายการ(Channel List V3.82) (ทั้งบนดาวเทียม SES8 และ Thaicom)

     เครื่องรุ่น SD =  Lite, UP, CLEAR, PVR, 801
     โหมด Ku_band SES8:
     รายละเอียด
     -เปลี่ยนชื่อช่อง Lao MVTV ไปเป็น MVTV ลำดับที่ 197 (ประเทศลาว ลำดับที่ 7)
     -เพิ่มช่อง MV Family ลำดับที่ 198 (ประเทศลาว ลำดับที่ 8)
     -เพิ่มช่อง MV Variety ลำดับที่ 199 (ประเทศลาว ลำดับที่ 9)
     -ย้ายช่อง Lao Preview ลำดับที่ 198 ไปอยู่ลำดับที่ 200 

     โหมด C_band Thaicom:
     รายละเอียด
     -เพิ่มช่อง TPTV ลำดับที่ 20

   โหมด Ku_band Thaicom:
     รายละเอียด
     -เปลี่ยนKey ช่อง Lao Star ลำดับที่ 95
     -เปลี่ยนKey ช่อง TVLAO ลำดับที่ 96
     -เปลี่ยนKey ช่อง MV Lao TV ลำดับที่ 97

     เครื่องรุ่น HD = HD Pro, HD Combo, HD Pro2, UP HD
     โหมด Ku_band SES8:
     รายละเอียด
     -เปลี่ยนชื่อช่อง Lao MVTV ไปเป็น MVTV ลำดับที่ 197 (ประเทศลาว ลำดับที่ 7)
     -เพิ่มช่อง MV Family ลำดับที่ 198 (ประเทศลาว ลำดับที่ 8)
     -เพิ่มช่อง MV Variety ลำดับที่ 199 (ประเทศลาว ลำดับที่ 9)
     -ย้ายช่อง Lao Preview ลำดับที่ 198 ไปอยู่ลำดับที่ 200 

     โหมด C_band Thaicom:
     รายละเอียด
     -เพิ่มช่อง TPTV ลำดับที่ 20
     -เปลี่ยนความถี่ช่อง NOW ลำดับที่ 36 (ภาพ HD ) ความถี่เดิมไปแทรกหลังช่อง Workpoint 
     -แก้ไขPIDเสียงที่2 ช่อง MONO29 ลำดับที่ 39
     -แก้ไขPIDเสียง ช่อง CH7HD ลำดับที่ 229

   โหมด Ku_band Thaicom:
     รายละเอียด
     -เปลี่ยนKey ช่อง Lao Star ลำดับที่ 95
     -เปลี่ยนKey ช่อง TVLAO ลำดับที่ 96
     -เปลี่ยนKey ช่อง MV Lao TV ลำดับที่ 97

    ขอบคุณข้อมูลจาก IPM INFORM ครับ